Mgr. Štěpánka Veitzová – Individiální a rodinné poradenství

Psychologická poradna zabývající se individuální terapií, párovou terapií, rodinnou terapií i krizovou intervencí


Co je to terapie?

Terapie pro mne znamená vytvořit pro klienta prostředí, ve kterém se bude cítit bezpečně a bude bezpodmínečně přijímán takový, jaký je. Při rozhovoru s přicházejícími klienty vytvářím prostor bez tlaku a snažím se v tu chvíli být plně při nich. Tento přístup vyplývá z mého základního výcviku, který je zaměřen daseinsanalyticky.

Daseinsanalýza se snaží „hledat možnosti, jak být sám sebou a zároveň s druhými.“ Nesnažím se dávat rady jak žít, ale na základě společné práce s klientem nalézáme možnosti, jak by se mu mohlo ulevit a jak by mohl žít šťastněji a plněji svůj život.

Jsem v kontaktu a zajímám se i o jiné terapeutické směry /psychoanalýza, humanistická psychoterapie, kognitivně-behaviorální terapie, bioenergetika / a integruji je do své práce.  Nově nyní využívám ve své práci s klienty /dětmi i dospělými/ metodu práce s pískovištěm.