Mgr. Štěpánka Veitzová – Individiální a rodinné poradenství

Psychologická poradna zabývající se individuální terapií, párovou terapií, rodinnou terapií i krizovou intervencí


Osobní krize a nejistoty

  • pocity smutku či obavy
  • výkyvy v sebevědomí
  • osamělost
  • potíže v důležitých vztazích
  • ztráta smyslu
  • celková vyčerpanost …

Více