Mgr. Štěpánka Veitzová – Individiální a rodinné poradenství

Psychologická poradna zabývající se individuální terapií, párovou terapií, rodinnou terapií i krizovou intervencí


Co nabízím

Individuální terapie

Lidé do terapie přicházejí většinou s problémem, který jim brání být takovými, jakými potřebují být a kvůli tomu se mohou cítit nešťastnými, protože nemohou plně rozvinout svoje bytí a svůj potenciál. V rámci vztahu s terapeutem si může člověk zkusit být skutečně sám sebou, vyzkoušet si např. s terapeutem v něčem nesouhlasit, zlobit se na něho nebo naopak mít ho rád a být takto se svými emocemi a ve svém jedinečném lidství přijímán a tuto zkušenost potom přenést postupně do vlastního reálného života.

Nebývá to mnohdy tak snadné jako když se to napíše v rámci jednoho odstavce. V terapii člověk s terapeutem zažívá i různé situace, kdy se nemusí cítit příjemně, ale i tyto pocity k terapii patří a je třeba o nich hovořit a přestát je. Někdy může mít klient chuť v této fázi terapii ukončit, je dobré o těchto úvahách o ukončení mluvit a třeba tak zjistit, čeho se člověk zalekl, s čím se to potkal, z čeho dostal strach. Toto uvědomění bývá na cestě k osobnímu růstu velmi cenné.

Párová terapie

Cílem párové terapie je pomoci partnerům, kteří se z jakéhokoliv důvodu právě nacházejí v krizi, nalézt způsob, jak spolu znovu být v dobrém vztahu. Ukázat partnerům, že spolu mohou o svých problémech hovořit, integrovat do vztahu i možnost spolu nesouhlasit, někdy se i pohádat a současně se z toho nehroutit. Pomoci partnerům znovu nalézt ve vztahu radost. Důležité je, že terapeut se stává advokátem obou, tj. snaží se stavět na stranu obou partnerů. V případě párové terapie není klientem jednotlivec, ale pár.

V rámci párové terapie nabízím též porozvodové poradenství. V době po rozvodu se často lidé mohou cítit špatně a vyčerpaně, mohou se trýznit i pocity viny apod. Je pro ně těžké s bývalým partnerem komunikovat. Avšak pokud spolu mají děti, je jejich komunikace nutná a měla by probíhat pokud možno k oboustranné spokojenosti rodičů, ale i jejich dětí. Na děti velmi často působí negativně především špatná komunikace mezi rodiči. Protože milují oba rodiče, cítí se děti často rozpolceny mezi oběma rodiči, a to jim škodí.

Proto nabízím rozvedeným rodičům toto poradenství, v jehož rámci by bylo možné mluvit o tom, co je nyní po rozvodu trápí. Možnými tématy mohou být výchovné otázky, otázky předávání si dětí apod.

Rodinná terapie

Základem rodinné terapie je myšlenka, že pokud se jeden člen rodiny trápí, trápí se i ostatní. A v rámci rodinné terapie může pohled dalších členů rodiny pomoci třeba i k novému náhledu na věc, který předtím nebyl vidět a z něho se potom může odvíjet další nit společného přemýšlení. V rámci rodinných sezení se pracuje na tom, aby jednotliví členové rodiny nalezli vzájemně schopnost podpořit se v kritických situacích a tak je společnými silami dobře ustát.

Krizová intervence

Někdy se může stát, že se člověk dostane do nečekané krizové situace, která způsobí destabilizaci v jeho životě. V takovém případě jde především o to pomoci člověka znovu ukotvit v realitě, pomoci mu znovu se zorientovat v životě. V tomto případě nejde o hlubokou práci, kdy klient společně s terapeutem hledá příčiny současných potíží jako tomu je v individuální terapii. Cílem krizové intervence je pomoci nalézt opět ztracenou rovnováhu.