Mgr. Štěpánka Veitzová – Individiální a rodinné poradenství

Psychologická poradna zabývající se individuální terapií, párovou terapií, rodinnou terapií i krizovou intervencí


Honorář  za poskytnuté služby

Individuální terapie 600,-
Párová terapie a rodinná terapie 700,-
   

* Konzultace trvá 50 minut